Ekograncali Activ

Wapno Nawozowe WE

Nazwa handlowa

EKOGRANCALI

Produkt

Węglan wapnia – kreda nawozowa 06a z węglem organicznym

Postać

zgranulowana lub mielona kreda jeziorna

Opakowanie

Big-Bag 500kg, worki zgrzewane 25kg

Zastosowanie

Nawożenie upraw polowych, szklarniowych, sadowniczych, użytków zielonych, kwiatów i trawników. Reguluje poziom kwasowości pH gleby, dostarcza łatwo przyswajalnego wapnia, makro i mikroelementów oraz kwasów humusowych

Ekograncali Activ to nawozowa kreda jeziorna o wyjątkowym składzie. Jej naturalnymi składnikami obok wysoko reaktywnego węglanu wapnia są kwasy humusowe w tym węgiel organiczny oraz makro i mikroelementy.

W 100kg nawozu zawarte jest: ~85 kg CaO 54% (CaCO3 95%) w postaci kredy jeziornej o reaktywności 97% ~15 kg węgla organicznego w postaci kw. fulwowych, kw. humusowych i humin mikro i makroelementy Mg, K, Na, Zn, Cu, Fe, Mn, B, S.

Substancje humusowe zawarte w Ekograncali Activ zwiększają właściwości buforowe gleby oraz wpływają na zwiększanie pobierania przez rośliny makro i mikroelementów. Bardzo reaktywna (97%) forma wapnia w postaci kredy jeziornej wpływa na szybką regulację pH gleby, działa już w pierwszym sezonie, zapewniając optymalne warunki do maksymalnego pobierania pierwiastków mineralnych przez rośliny.

Zawarta w Ekograncali Activ kreda podnosi i stabilizuje pH. Jest to bardzo bezpieczna forma chemiczna CaO zarówno dla roślin i organizmów glebowych, nawet przy bardzo wysokich dawkach. Nie niszczy równowagi ekosystemu. Działa leczniczo na zdegradowane gleby.

Zalecane dla upraw polowych, warzywniczych w gruncie i pod osłonami sadowniczych, trwałych użytków zielonych, kwiatów i trawników.

Dawkowanie zależy od pH gleby, typu gleby oraz indywidualnych potrzeb uprawianych roślin.

Od 250 kg do 2000 kg/ha.

Można stosować przez cały okres wegetacji, doglebowo i pogłównie.

CERTYFIKATY
  • Certyfikat zgodności nr Z/13/20081/15/PC – Zgodność z deklaracją producenta
  • Certyfikat nr Z/13/20082/PC – Potwierdzenie przydatności wyrobu w produkcji ekologicznej „NAWÓZ WE” – „ŚRODEK WAPNUJĄCY”
Aktywność chemiczna 60-65%
zawartość substancji
rozpuszczalnych
w HCI - ok 86%
Odczyn
pH w wodzie
7,0-8,0
Skład ziarnowy
100% masy
pon. 3mm

Próbkę kredy granulowanej Ekograncali Activ poddano badaniom we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej oraz Analiz Materiałowych i geologicznych.

Uzyskany przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego obraz i zarejestrowany przy użyciu detektora elektronów wstecznie rozproszonych (BSE-vCD) dokładnie pokazuje skomplikowaną strukturę wewnętrzną kredy. Wyraźnie widać wewnętrzna porowatość, a w większym przybliżeniu składniki : część mineralną i ciemne skupiska uwęglonej substancji organicznej.