O firmie

Firma VINCAL powstała w roku 2013. Od początku działalności zajmujemy się produkcją i handlem nawozami ekologicznymi. Od zawsze stawialiśmy na nowoczesne rozwiązania technologiczne i rozwój.

Dzięki nowoczesnemu podejściu przy jednoczesnym działaniu na bazie wieloletnich doświadczeń firma VINCAL opracowała linię najnowocześniejszych nawozów ekologicznych do produkcji rolnej, oraz przygotowała ofertę nowych, nieznanych dotąd rozwiązań dla rolnictwa. Stale się rozwijamy, a w nawozach firmy VINCAL znajdą Państwo odpowiedź na zmieniające się warunki upraw.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą najnowocześniejszych nawozów ekologicznych na rynku, i mamy nadzieję powitać Państwa w gronie naszych zadowolonych klientów.

The VINCAL company was established in 2013. From the beginning, we have been involved in the production and trade of organic fertilizers. We have always focused on modern technological solutions and development.

Thanks to a modern approach, while working on the basis of many years of experience, VINCAL has developed a line of the most modern organic fertilizers for agricultural production, and has prepared an offer of new, previously unknown solutions for agriculture. We are constantly developing, and in VINCAL fertilizers you will find the answer to the changing conditions of cultivation.

We invite you to familiarize yourself with our offer of the most modern organic fertilizers on the market, and we hope to welcome you among our satisfied customers.